RAFAEL HÜSEYNOV AMEA-nın həqiqi üzvü Filologiya elmləri doktoru Professor
Ana səhifəƏdəbi-bədii yazılar

Allaha kim daha yaxındır?

Bir ayrılıq, bir ölüm

Qonşu otaqdakı Bülbül

Baba 80 yaşlı nəvəni necə fotoqraf etdi?

Əbədi qayıdış səadəti

Əziz surət

Muzeydə yaşayan doktor

Sakit gedişin acısı

Sözümüzü qorumağı Allahdan öyrənək!

Fuad Poladovun son rolu

Unutmağa haqqımız yox!

Tofiq Bakıxanovun Xəzər himni

Dostumuzun adındakı həqiqət

İkiqat, üçqat əziz

Ondan eşitməyi arzuladığım etiraf

Fələklə həmsöhbət

Zirvələrin dostluğu

Nigaran ruhların toxtaq tapacağı gün

Bir yol və üç ömür

Böyük Rəşidin yeni qayıdışı

Tək-tək kişilərin işi - kişilik

Son atəşdən bir az öncə

Gördüyünü deyə bilmə xoşbəxtliyi

Rahat uçun, əziz Vətən yavruları!

Rafiq ili

Elin "sağ ol!"u

Rizvanın kino kimi həyatı

Sil gözün yaşın

Qəliblərə sığmayanın sığınacağı

Daş altından qalxan solmaz çiçəklər

Qana sədaqət

Əlli yaşlı körpü

Yol yoldaşı

Yaddaşların arasında

Sənətin vəfası

Həyatın mükafatı

Millətin həmsöhbəti

Göylərə yazılmış səs

Ölümsüz ölümlə ölmək bəxtiyarlığı

Bunu bağışlamaq olarmı?

Yazılmış tale və yazılmamış gecələr

Sevimli nəğmənin oxunmayan bəndi

Fateh adı daşıyan 

Allahı görmüş adam

Azərbaycanın və dünyanın Çingizi

Həmişə çiçək kimi

Köhnəlməyən çuxa

Ataya çatdırılan xəbər

Onu anmaq məsudluğu və məsuliyyəti

İtirdiklərimizin soyumaz ağrısı

"Segah"a qovuşmuş ad

Bulaqla vidalaşma

Həmişə cavan qoca

Hamının qəbul etdiyi münsif

Yarı qaradağlı, yarı qarabağlı

Onun könlündən keçən xiyabanlar

Ustadla vidalaşma

Tələt Bakıxanovun sual-cavabları

Qarası çox son foto

Yazılmamış sevgi dastanı

Bir topa yasəmənin gücü

Başqa xətlə yazılmış tarix

İşlənməmiş 30 qələm

Fəxr etməyə layiq

Əvəzsiz şairin əvəz etdiyi misra və dəyişməsi çətin olan həqiqətlər

Ürək yükü

Mirzə Cəlilin ağır sözünə bir yüngülvari artırma

O yolu kimlər gedəcək?

3-4 ilə bərabər 3-4 ay

Millət məktəbinin köhnəlməz dərsliyi

Pozusuz yazı

Böyük Müslüm

İsmixan müəllimin əziz xatirəsinə

Yüz əsrə tapılmayan

Azər Cahangirovun dostları qovuşduran şad günü

Üzeyir bəyin gördüyü işıq

Adı dillər əzbəri olan adsız

Çiçəkləri diksindirib xöşbəxt edə bilən qərib adam

Çətin sual

Böyük ruhun gücü

Xudu çırağı

İnsanlığı alimliyindən, alimliyi insanlığından üstün

Bizimlə həmişəlik qalanlar

Allahın nərdivanı və ya zənbil daşıyan uşaq

Heç vaxt solmayan bir dəstə çiçək

Bakıxanov soyadı daşımağın şərəfi və məsuliyyəti

Dünən olubmuş kimi...

Xalq artisti Əli Məhəmmədoğlunun 10-can saymaq arzusu

Mükafatların ən yaxşısı və ya milyonun birincisi

Bədahətin ardındakı tədarük

Odu sönməyə qoymayan

46-cı ildən sonrakı 46 ilin həsrəti

Yaddaş qəlpələri

Onu o edən

Geniş açılmış pəncərədən gələn saf hava

Sədaqət örnəyi

Öz içərisinə sığmayan

Cəza (şeir)

Qarabağ şəhidlərinə (şeir)

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatıdır.
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktorudur.
Facebook