RAFAEL HÜSEYNOV AMEA-nın həqiqi üzvü Filologiya elmləri doktoru Professor
“Vətənim” verilişinin növbəti buraxılışı Azərbaycan miniatür sənətinə həsr olunub Sen 05, 2023 | 12:25 / Verilişlər

“Mədəniyyət” kanalında Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynovun təqdimatında “Vətənim” verilişinin növbəti buraxılışı yayımlanıb.

Bu dəfəki veriliş Azərbaycan miniatür sənətinə həsr olunub.

Akademik Rafael Hüseynov bildirib ki, insan oğlunun yaşı bilinməyin tarixinin içərisində etdiyi kəşflərinin ən ucasında dayanan yazıdır, əlifbadır. O, dünyanın ən müqəddəs kitabları olan "İncil" və “Quran”ın sözə ehtiramdan, sözə sevgidən başladığını diqqətə çatdırıb.

Rafael Hüseynov X-XI əsrlərin görkəmli mütəfəkkiri Əbu Reyhan Biruninin əlifbaya, kitaba minnətdarlıq ifadə edən: “Yazılı bilgilər məlumatın bir növüdür ki, digər xəbərlərin hamısından daha üstündür. Axı qələmin əbədi abidələri olmasaydı, biz xalqların rəvayətlərini haradan bilərdik!”, - fikrinə istinad edərək Azərbaycan əlyazmalarının 1000 illik tarixini nəzərdən keçirir.

O, şrift yığımı üsulu ilə ilk Azərbaycan kitabının 1818-ci ildə Təbrizdə nəşr edildiyini, bundan əvvəl isə 8-9 əsr ərzində ədəbiyyatımızın, elmimizin yalnız əlyazma kitabları vasitəsilə yayıldığını vurğulayıb. Bildirib ki, min illik tarix içərisində minlərlə əlyazma kitabları yazılıb və bu tarix içərisindəki kitab irsimiz isə ərəb əlifbasındadır. 

Diqqətə çatdırılıb ki, XV-XVI yüzillərdə yaşamış Sultan Əli Məhəmməd adlı məşhur xəttatımız olub. O, xəttin gözəlliyi haqqında belə deyib: "Xətt rahat oxumaq üçündür. Xəttin gözəlliyi gözləri sevindirir, xəttin eybəcərliyi isə gözlərə əziyyət verir.

Akademik Rafael Hüseynovun sözlərinə görə, Azərbaycan iftixar edə bilər ki, onun arxada qalan min illik tarix içərisində bir-birindən üstün, böyük xəttatları olub və onlar yalnız Azərbaycan tarixində deyil, bütün yaxın Orta Şərqin tarixində qiymətli kitabların tarixdə qalmasının səbəbkarına çevriliblər.

Yeni buraxılışı buradan izləyə bilərsiniz.

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatıdır.
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktorudur.
Facebook