RAFAEL HÜSEYNOV AMEA-nın həqiqi üzvü Filologiya elmləri doktoru Professor
“Vətənim” verilişinin görkəmli dramaturq Nəcəf bəy Vəzirova həsr olunan ikinci buraxılışı yayımlanıb Mart 06, 2024 | 11:25 / Verilişlər

“Mədəniyyət” kanalında “Vətənim” verilişinin görkəmli dramaturq Nəcəf bəy Vəzirova həsr olunan ikinci buraxılışı yayımlanıb.

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynovun təqdimatında efirə gedən verlişdə bildirilib ki, Nəcəf bəy Vəzirovun yaradıcılığı rеalist Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında əhəmiyyətli rol oynamışdır. O, 1896-cı ildə Azərbaycan dramaturgiyasında ilk faciə olan “Müsibəti-Fəxrəddin” əsərini qələmə almışdır. 1913-cü ildə faciə Vəzirovun şəxsi rəhbərliyi və Hüseyn Ərəblinski, Hüseynqulu Sarabski kimi sənətkarların iştirakı ilə səhnələşdirilib. 1916-cı ilin noyabrında Mirzağa Əliyevin iştirakı ilə pyes yenidən tamaşaya qoyulub.

Diqqətə çatdırılıb ki, Nəcəf bəyin ömür-gün yoldaşı Xurşud xanım Bakıda Xeyriyyəçi Qadınlar Cəmiyyətinin üzvü olub.  Xurşud xanım Nəcəf bəyin əsərlərinin ilk oxucusu və tənqidçisi idi. O, çox erkən, 1913-cü ildə 45 yaşında dünyasını dəyişib.

Akademik Rafael Hüseynov qeyd edib ki, 1913-cü il noyabr ayının 15–də "Səfa" maarif cəmiyyəti Nəcəf bəy Vəzirovun ədəbi fəaliyyətinin 40 illiyi münasibətilə Bakıda təntənəli yubiley gecəsi keçirib. Bu gecə böyük bir mədəni bayrama çevrilib. Qəzetlər yazıçının həyat və fəaliyyətindən bəhs edən məqalə-oçerk, məlumat dərc ediblər. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları yubilyara məktub, teleqram göndərib, onu bu yubileyə layiq yazıçı, möhtərəm ədib, qüdrətli vətəndaş, müəllim və tərbiyəçi, xalqın fədəkar oğlu kimi qiymətləndiriblər.

Vurğulanıb ki, Nəcəf bəy Vəzirov dramaturgiyamızın inkişafında, onun ideya–estetik məzmun bədii sənətkarlıq keyfiyyətlərinin zənginləşdirilməsində, milli teatrın yaradılmasında və inkişafında müstəsna rolu var.

Bildirilib ki, ədibin 1895-ci ildə yazdığı “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” pyesi də digər əsərləri kimi hikmətli fikirlərlə zəngindir.

nizamimuseum.az

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatıdır.
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktorudur.
Facebook