RAFAEL HÜSEYNOV AMEA-nın həqiqi üzvü Filologiya elmləri doktoru Professor
Frank Şvabenin cılız buynuzları May 02, 2024 | 17:41 / Mətbuatda çıxışlar

Azərbaycana gizlətmədiyi qatı düşmən münasibət bəs­ləyən Frank Şvabeni bu iyrənc keyfiyyətdə biz çoxdan tanıdığı­mızdan onun ölkəmiz, xalqımız, dövlətimiz haqqında böhtançı, saxtakar, riyakar bəyanatlarını adətən ciddiyə qəbul etmədən, ikrah və kinayə ilə qarşılayı­rıq. Ancaq Azərbaycana qarşı öz “X” hesabında növbəti dəfə nifrətini püskürərkən Şvabe ar­tıq tam isterika içərisində oldu­ğunu göstərməkdədir. Özünü Avropa Şurası Parlament As­sambleyasının əsas söz sahibi saymaq kimi yekəxana iddialara düşən bu siyasət marionetka­sı onu idarə edənlərin təhriki ilə yenə stəkanda fırtına yarat­mağa cəhd edir, amma unudur ki, o, sadəcə həmin qurumdakı yüzlərlə deputatdan biridir. 

Özünü ixtiyar sahibi, Parla­ment Assambleyası qapısının açarçası zənn edən Şvabenin Azərbaycanın Parlament As­sambleyasına nə indi, nə yan­varda geriyə yolu yoxdur kimi manyakal çığırtıları özünün de­yib özünün eşitdiyi üfunətli boş sözlərdən artıq bir şey deyil. 

Azərbyacan bütün bey­nəlxalq qurumlarla, o sıradan Avropa Şurası ilə əlaqələrini qarşılıqlı ehtiram əsasında qu­rur və Şvabe kimi xəbis araqa­rışdıranların hər növ irinli bəya­natlarını rədd edirik. 

Azərbaycan idarəçiliyinə, xalqın seçdiyi və sevdiyi Azər­baycan Prezidentinə cılız buy­nuzlarla həmlə etməklə nəyəsə nail olacaqlarını düşünən Şva­be və onabənzərlər gərək unut­masın ki, qayaya çırpılan çürük buynuzların aqibəti mütləq qırıl­maqdır.

Rafael HÜSEYNOV, Milli Məclisin deputatı, akademik 

"Xalq qəzeti"

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatıdır.
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktorudur.
Facebook