RAFAEL HÜSEYNOV AMEA-nın həqiqi üzvü Filologiya elmləri doktoru Professor
Apr 20, 2019 | 10:31 / Axşam görüşləri
Allahı görmüş adam: "Axşam görüşləri" verilişinin Şihabəddin Sührəvərdiyə həsr edilmiş buraxılışının anonsu

Aprelin 21-də saat 21.30-da və aprelin 23-də saat 23.00-da FM 105 tezliyində Azərbaycan Radiosunda səslənəcək "Axşam görüşlıəri" verilişi XII əsrin böyük Azərbaycan düşünəri Şihabəddin Yəhya Sührəvərdinin anadan olnmasının 865 illiyinə həsr ediləcək

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatıdır.
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktorudur.
Facebook