RAFAEL HÜSEYNOV AMEA-nın həqiqi üzvü Filologiya elmləri doktoru Professor
Ana səhifəElmi əsərlər

Sözə və millətə xidmətin Həmid Araslı örnəyi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 7-ci kitab. Bakı: Elm və Təhsil, 2011. 176 səh. səh. 5-20

Nurməhəmməd Əndəlibinin "Leyli və Məcnun"u Nizami Gəncəvinin yaratdığı ədəbi model kontekstində. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 7-ci kitab. Bakı: Elm və Təhsil, 2011. 176 səh. səh. 20-31

Salnaməçilik və səyahətnaməçilikdə ozan tipi- Övliya Çələbi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 7-ci kitab. Bakı: Elm və Təhsil, 2011. 176 səh. səh. 31-40

Klassik ədəbi abidələrin tekstoloji bərpasında xüsusi yanaşmalar və Baba Tahir dübeytiləri. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 12-ci kitab. Bakı: Elm və Təhsil, 2016. 212 səh. Şəkilli. səh. 11-34

Allah və insan sevgisi Baba Tahirin ədəbi və fəlsəfi irsində. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 13-cü kitab. Bakı: Elm və təhsil, 2017. 216 s. səh. 5-40

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatıdır.
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktorudur.
Facebook